środa, 9 marca 2016

Szykują się kolejne zmiany na egzaminie gimnazjalnym? W 2016 uczniowie powinni być świadomi nadchodzących nowości.

Egzamin gimnazjalny 2016 startuje już 18 kwietnia. Uczniowie ostatnich klas gimnazjum będą musieli zmierzyć się z trzema częściami egzaminu: częścią humanistyczną, częścią matematyczno-przyrodniczą oraz z egzaminem z języka obcego. Przypomnijmy, że ostatnie zmiany w formie egzaminu miały miejsce w 2015 roku. Co zmieni się tym tym razem?

Egzamin gimnazjalny 2016 odpowiedzi  - zmiany 

Na szczęście zmiany w egzaminie gimnazjalnym nie będą wielkie. Nie będą też dotyczyć bezpośrednio zdających egzamin uczniów. Co zatem zmieni się w egzaminie gimnazjalnym 2016? Otóż uproszczone zostaną procedury egzaminów. O co chodzi? W skład zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego będzie wchodzić najmniej dwóch nauczycieli, a nie jak było dotychczas najmniej trzech. Forma egzaminów z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej pozostaje taka sama. 
Od niedawna nowością na egzaminie gimnazjalnym jest części językowa. Przypominamy, że przed podejściem do egzaminu z języka nowożytnego należyzłożyć deklarację dotyczącą zdawanego języka nowożytnego. Deklaracje składają RODZICE ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. Pisemną deklarację należy złożyć dyrektorowi szkole. Co powinien zawierać taki dokument? Jak sama nazwa wskazuje uczeń powinien zadeklarować język, który chce zdawać na egzaminie. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz